DANH SÁCH CÁC THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM 2017
Thứ Hai, 20/11/2017 03:35

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM  
CỔNG TRI THỨC THÁNH GIÓNG Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017
***  
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT
CUỘC THI HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM 2017
I/ 135 THÍ SINH VÀO VÒNG BÁN KẾT
STT SBD HỌ VÀ TÊN TÊN TRƯỜNG
1 18 Dương Huyền Trân Đại học Nam Cần Thơ
2 50 Phạm Thị Thu Hà Đại học Tây Đô
3 57 Kiều Thị Cẩm Vân Đại học Cần Thơ
4 58 Huỳnh Thị Kim Như Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
5 59 Trần Thị Huỳnh Như Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
6 107 Nguyễn Nhị Lan Nhi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
7 108 Thạch Vũ Chân Phương Đại học Ngoại thương cơ sở 2 Tp.Hồ Chí Minh
8 109 Huỳnh Phương Vy Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
9 118 Phạm Thị Thảo My Cao đẳng Công thương Tp. Hồ Chí Minh
10 131 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh
11 132 Đậu Hải Minh Anh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
12 153 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Tp.Hồ Chí Minh
13 155 Đinh Thị Triều Tiên Đại học Văn Hiến Tp.Hồ Chí Minh
14 159 Lê Thị Thanh Phương Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
15 161 Nguyễn Đỗ Thị Yến Nhi Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
16 164 Phan Vũ Bảo Uyên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
17 168 Nguyễn Lập Trà My Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh
18 174 Lê Thị Hồng Thắm Đại học Tài chính - Marketing Tp.Hồ Chí Minh
19 182 Nguyễn Thị Phương Uyên Đại học Tài chính - Marketing Tp.Hồ Chí Minh
20 192 Bùi Minh Anh Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
21 196 Nguyễn Thị Minh Thu Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
22 205 Trần Nguyễn Thiên An Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
23 219 Phùng Đắc Minh Tâm Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
24 255 Võ Thị Ngọc Diễm Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
25 256 Võ Thị Trà My Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
26 257 Lê Đoàn Hạ My Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
27 265 Nguyễn Thị Tuyết Ân Đại học Tôn Đức Thắng
28 273 Huỳnh Thị Vàng Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
29 300 Cao Thị Thanh Huyền Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.Hồ Chí Minh
30 302 Đỗ Nguyễn Quỳnh Trân Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.Hồ Chí Minh
31 303 Trần Ngọc Thảo Vy Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.Hồ Chí Minh
32 325 Hồ Thủy Dịu Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
33 336 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
34 337 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh
35 352 Phan Thị Huyền Ny Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh
36 356 Cao Thị Thanh Thảo Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
37 359 Bùi Ngọc Xuân Anh Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.Hồ Chí Minh
38 361 Nguyễn Như Phước Duyên Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh
39 362 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
40 376 Nguyễn Ngọc Uyên Vy Đại học Bình Dương
41 377 Kiều Thị Bảo Quỳnh Đại học Văn Hiến Tp.Hồ Chí Minh
42 382 Trương Thị Ngọc Thảo Đại học Công nghệ Đồng Nai
43 385 Phạm Thị Nhật Trâm  Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Tp.Hồ Chí Minh
44 386 Nguyễn Thị Mỹ Diễm Đại học Công nghệ Đồng Nai
45 389 Trần Gia Hân Đại học Hồng Bàng Tp.Hồ Chí Minh
46 400 Nguyễn Thị Nhật Minh Đại học Tây Nguyên
47 430 Trần Thị Mỹ Tiên Đại học Nha Trang
48 514 Huỳnh Lê Trúc Phương Đại học Đà Lạt
49 522 Võ Thị Thanh Thảo Đại học Đà Lạt
50 525 Đoàn Cảnh Uyên Thảo Đại học Đà Lạt
51 542 Nguyễn Thị Thắm Đại học Yersin Đà Lạt
52 544 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
53 550 Bùi Thị Ngọc Thoại Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
54 561 Hồ Thị Kim Linh Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
55 566 Lê Thị Mỹ Huyền Cao đẳng Du lịch Nha Trang
56 567 Lê Thị Hoài Phương Cao đẳng Du lịch Nha Trang
57 575 Phạm Duy Hoàng Khánh Đại học Nha Trang
58 580 Nguyễn Vũ Anh Thư Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
59 583 Ừng Minh Thư Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng
60 591 Hoàng Kim Hòa Đại học Đà Lạt
61 606 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh Pegasus International College
62 621 Hoàng Thị Châu Ngọc Đại học Y Dược Huế
63 716 Nguyễn Thị Phụng Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
64 723 Đỗ Thu Uyên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
65 728 Võ Thị Hà Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
66 730 Phan Ngọc Thiện Mỹ Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
67 733 Nguyễn Thị Quỳnh Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
68 734 Phạm Thị Phương Nhung Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
69 735 Nguyễn Tiểu My Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
70 740 Phạm Thị Kim Khuê Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
71 741 Kiều Bảo Ngọc Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
72 747 Lê Thường An Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
73 752 Hoàng Trần Nhân Ái Đại học Kỹ thuật - Y Dược Đà Nẵng
74 760 Nguyễn Thị Bảo Trang Đại học Kỹ thuật - Y Dược Đà Nẵng
75 769 Nguyễn Phạm Trâm Anh Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
76 772 Lục Phan Thu Thảo Đại học Duy Tân Đà Nẵng
77 790 Nguyễn Thu Trang Đại học Duy Tân Đà Nẵng
78 832 Nguyễn Thị Tường Vy Cao đẳng Y tế Bình Định
79 855 Trần Thị Nhật Anh Đại học Kinh tế Đà Nẵng
80 862 Huỳnh Thị Lệ Huyền Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
81 885 Hồ Thị Thủy Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
82 887 Lê Thị Trang Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
83 892 Lê Thị Hằng Đại học Đông Á
84 897 Nguyễn Thị Yến Nhi Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
85 898 Nguyễn Ngọc Như Trang Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
86 899 Phạm Thị Như Ý Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
87 902 Huỳnh Thị Liên Cao đẳng Du lịch Huế
88 903 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Cao đẳng Du lịch Huế
89 904 Nguyễn Thị Thủy Cao đẳng Du lịch Huế
90 906 Trần Thị Mỹ Na Cao đẳng Du lịch Huế
91 914 Đặng Anh Hà My  Đại học Hàng Hải Việt Nam
92 923 Hoàng Thị Phương Thảo Đại học Hải Phòng
93 931 Lê Thủy Cúc Đại học Hàng Hải Việt Nam
94 941 Nguyễn Kim Chi Đại học Hàng Hải Việt Nam
95 947 Phạm Thị Linh Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Đại học Thái Nguyên
96 950 Lê Thị Hoài Thương Đại học Thủy Lợi 
97 954 Nguyễn Thị Sơn Trang Đại học Hải Phòng
98 955 Trần Mai Anh Học viện Khoa học Quân sự
99 962 Nguyễn Thúy Hằng Học viện Khoa học Quân sự
100 965 Phạm Như Châu Phương Đại học Y Dược Hải Phòng
101 966 Phạm Như Phụng Đại học Hải Phòng
102 968 Trần Thị Linh Đại học Hồng Đức
103 969 Đỗ Thùy Dung Đại học Hồng Đức
104 972 Phạm Thị Thu Hà Đại học Y Dược Hải Phòng
105 976 Phan Thị Mỹ Hải Đại học Y Dược Hải Phòng
106 977 Tạ Phương Hiền Đại học Hải Phòng
107 988 Vũ Thị Hương Lan Đại học Hàng Hải Việt Nam
108 997 Vương Thị Lan Anh Đại học Y Dược Hải Phòng
109 999 Vũ Thị Mỹ Hạnh Đại học Y Dược Hải Phòng
110 1000 Vũ Thị Thanh Mai Đại học Y Dược Hải Phòng
111 1020 Đào Linh Chi Đại học Y Khoa Vinh
112 1053 Đoàn Thị Hải Yến Đại học Văn hóa Hà Nội
113 1076 Hà Ngọc Thủy Tiên Đại học Lâm Nghiệp
114 1085 Hồ Phương Linh Học viện Tài chính 
115 1096 Hoàng Thị Bích Ngọc Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
116 1097 Hoàng Thị Bích Thu Học viện Quản lý Giáo dục
117 1194 Ngô Thị Hoài Thu Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
118 1203 Nguyễn Diệu Linh Học viện Báo chí và Tuyên truyền
119 1239 Nguyễn Ngọc Mai Linh Học viện Báo chí và Tuyên truyền
120 1251 Nguyễn Thanh Mai Đại học Hà Nội
121 1266 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Học viện Khoa học Quân sự
122 1279 Nguyễn Thị Hiền Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
123 1356 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Đại học Ngoại thương
124 1365 Nguyễn Thị Thanh Nga Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
125 1387 Nguyễn Thị Thùy Dương Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
126 1392 Nguyễn Thị Tình Đại học Vinh
127 1408 Nguyễn Thu Thủy Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
128 1409 Nguyễn Thu Trang Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam
129 1465 Phạm Thị Thanh Huyền Học viện Khoa học Quân sự
130 1509 Trần Hải Linh Đại học Lâm Nghiệp
131 1531 Trần Thị Lan Anh Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
- Đại học Thái Nguyên
132 1535 Trần Thị Thành Đại học Y Khoa Vinh
133 1564 Trương Thị Hường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
134 1599 Nguyễn Khánh Linh Đại học Lâm Nghiệp
135 1606 Nguyễn Thị Hồng Hường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
II/ 02 THÍ SINH ĐẶC CÁCH 
STT SBD HỌ VÀ TÊN TÊN TRƯỜNG
1 156 Dương Nữ Anh Thy Đại học Văn Hiến Tp.Hồ Chí Minh
2 350 Phan Thị Khánh Hòa Đại học Đồng Nai
 
LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI HOA KHÔI SINH VIÊN VIỆT NAM 2017 (Thứ Tư, 01/11/2017 03:45)
Chính thức phát động cuộc thi “Hoa khôi Sinh Viên Việt Nam 2017” (Thứ Ba, 22/08/2017 02:29)
Á khôi sinh viên Việt Nam: 'Mạng xã hội là bộ mặt mỗi người' (Chủ Nhật, 18/12/2016 06:34)
Nhan sắc xinh đẹp của tân hoa khôi sinh viên Việt Nam (Thứ Sáu, 16/12/2016 02:08)
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI VƯƠNG MIỆN CỦA TÂN HOA KHÔI “NỮ SINH VIÊN VIỆT NAM DUYÊN DÁNG 2016” (Thứ Hai, 12/12/2016 01:49)
ĐẶNG THỊ THU HỒNG ĐĂNG QUANG HOA KHÔI “NỮ SINH VIÊN VIỆT NAM DUYÊN DÁNG 2016” (Chủ Nhật, 11/12/2016 07:10)
Thầy trò siêu mẫu Hoàng Yến thị phạm catwalk cho Top 30 thí sinh “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” (Thứ Sáu, 09/12/2016 01:14)
Hé lộ hậu trường thử trang phục dạ hội của Top 30 cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” (Thứ Sáu, 09/12/2016 03:09)
NTK Ngô Nhật Huy tiếp tục “đo ni đóng giày” cho top 30 VMU 2016 (Thứ Sáu, 09/12/2016 02:45)
Lộ diện top 10 thí sinh “siêu” ngoại ngữ của “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” (Thứ Năm, 08/12/2016 01:25)
Á Hậu Quý bà Thu Hương giao lưu chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cùng Top 30 Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 (Thứ Tư, 07/12/2016 09:01)
Theo chân Top 30 “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” đến thăm trẻ em mồ côi (Thứ Ba, 06/12/2016 10:19)
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến chỉ đạo catwalk vòng chung kết “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” (Thứ Hai, 05/12/2016 09:20)
Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Top 30 “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” tại nhà chung (Thứ Hai, 05/12/2016 02:02)
Vòng Chung kết Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” (Thứ Sáu, 02/12/2016 03:55)
 
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH
 
 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
 
 
 
BẢO TRỢ THÔNG TIN
Thiết kế bởi IMC Group. Bản quyền thuộc Cổng tri thức Thánh Gióng.