- LỊCH SỬ ĐĂNG QUANG NĂM 2016
Giải Nhất Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 (Hoa khôi)

Đặng Thị Thu Hồng
Ngày sinh: 08/12/1997
Số báo danh: 442
Giải Nhì Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 (Á khôi 1)

Ngô Thị Mai Phương
Ngày sinh: 29/07/1997
Số báo danh: 173
Giải Ba Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 (Á khôi 2)

Tôn Hồng Hoa
Ngày sinh: 14/08/1998
Số báo danh: 764
Giải thưởng Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất

Lê Thị Thúy Vi
Ngày sinh: 20/03/1997
Số báo danh: 375
Giải thưởng Nữ sinh viên Tài năng

Hoàng Hậu Phương Đông
Ngày sinh: 10/01/1995
Số báo danh: 21
Giải thưởng Nữ sinh viên Thân thiện

Ngô Thị Mai Phương
Ngày sinh: 29/07/1997
Số báo danh: 173
Giải thưởng Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất

Tạ Huyền My
Ngày sinh: 02/04/1997
Số báo danh: 137
Giải thưởng Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh

Nguyễn Phương Hoa
Ngày sinh: 26/11/1995
Số báo danh: 689
 
 
 
 
 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
 
 
 
BẢO TRỢ THÔNG TIN
Thiết kế bởi IMC Group. Bản quyền thuộc Cổng tri thức Thánh Gióng.