- LỊCH SỬ ĐĂNG QUANG NĂM 2015
Giải Nhất Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 (Hoa khôi)

Đặng Mỹ Huyền
Ngày sinh: 02/06/1997
Số báo danh: 341
Giải Nhì Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 (Á khôi 1)

Công Lê Minh Hương
Ngày sinh: 10/10/1996
Số báo danh: 603
Giải Ba Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 (Á khôi 2)

Nguyễn Thu Hằng
Ngày sinh: 10/03/1993
Số báo danh: 1102
Giải thưởng Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất

Vũ Thị Lan
Ngày sinh: 23/02/1995
Số báo danh: 590
Giải thưởng Nữ sinh viên Tài năng

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 01/05/1994
Số báo danh: 809
Giải thưởng Nữ sinh viên Thân thiện

Bùi Phạm Thúy Vi
Ngày sinh: 16/02/1995
Số báo danh: 732
Giải thưởng Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất

Đặng Mỹ Huyền
Ngày sinh: 02/06/1997
Số báo danh: 341
Giải thưởng Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh

Công Lê Minh Hương
Ngày sinh: 10/10/1996
Số báo danh: 603
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
 
 
 
BẢO TRỢ THÔNG TIN
Thiết kế bởi IMC Group. Bản quyền thuộc Cổng tri thức Thánh Gióng.