- LỊCH SỬ ĐĂNG QUANG NĂM 2013
Giải Nhất Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013 (Hoa khôi)
Giải Nhì Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013 (Á khôi 1)

ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Ngày sinh: 01/01/1995
Số báo danh: 241
Thông tin liên quan:
Giải Ba Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013 (Á khôi 2)

Nguyễn Xuân Trâm
Ngày sinh: 08/01/1992
Số báo danh: 554
Thông tin liên quan:
Giải thưởng Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất

ĐOÀN KIM PHỤNG
Ngày sinh: 06/08/1994
Số báo danh: 30
Thông tin liên quan:
Giải thưởng Nữ sinh viên Tài năng

NGUYỄN QUỲNH MAI
Ngày sinh: 11/10/1993
Số báo danh: 444
Thông tin liên quan:
Giải thưởng Nữ sinh viên Thân thiện

HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG
Ngày sinh: 03/05/1995
Số báo danh: 288
Thông tin liên quan:
Giải thưởng Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất

HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG
Ngày sinh: 06/08/1991
Số báo danh: 119
Thông tin liên quan:
Giải thưởng Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh

VŨ THỊ TUYẾT TRANG
Ngày sinh: 24/12/1994
Số báo danh: 204
Thông tin liên quan:
 
 
 
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH
 
 
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
 
 
 
BẢO TRỢ THÔNG TIN
Thiết kế bởi IMC Group. Bản quyền thuộc Cổng tri thức Thánh Gióng.